Την Δευτέρα  22/7/2019 υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση εντός 6 μηνών του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ».

Με το παρόν έργο ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας θα αναβαθμίση εννέα παιδικές χαρές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1176:2008  και ΕΝ 1177/2008 για την ασφάλεια των παιδικών χαρών και για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω εννέα παιδικές χαρές:

 • Παιδική χαρά επί της οδού Αρχιμήδους
 • Παιδική χαρά στην πλατεία Προφήτη Ηλία
 • Παιδική χαρά στο Άλσος Ειρήνης-Συντριβάνι
 • Παιδική χαρά στο Πάρκο Μητέρα
 • Παιδική χαρά στο Πάρκο Μητέρα (Αγία Σοφία)
 • Παιδική χαρά στην πλατεία Ελευθερίας
 • Παιδική χαρά στην πλατεία Νέας Γενιάς
 • Παιδική χαρά επί της οδού Ερεχθείου
 • Παιδική χαρά στην πλατεία Φωκά

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:

 • στην εκσκαφή, αποξήλωση και αντικατάσταση ακατάλληλων δαπέδων ασφαλείας
 • στην επίστρωση χυτών δαπέδων ασφαλείας και
 • στην αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού με νέα ασφαλή όργανα.