Του Χρήστου Σγαρδέλη

Είναι υπαρκτή η ανάγκη ενός σ/ν για την αναδιοργάνωση των κυβερνητικών οργάνων και τη βελτίωση του συντονισμού του κυβερνητικού έργου.

Η νέα κυβέρνηση, ωστόσο, αντί να κινηθεί με σοβαρότητα σε μια τέτοια κατεύθυνση, επέλεξε τελικά να ανεβάσει θεατρική παράσταση υπό τον τίτλο «επιτελικό κράτος». Διότι το νομοσχέδιο που κατέθεσε, αντί να απλοποιεί τις παρούσες δομές διακυβέρνησης, προσθέτει νέες και μεταφέρει αρμοδιότητες κατά τρόπο που θα εντείνει υπαρκτά προβλήματα.

Ο στόχος του σ/ν είναι διττός και προφανής: αφενός η συγκέντρωση κρίσιμων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η προετοιμασία το σ/ν έγινε εν κρυπτώ και χωρίς να συμμετέχουν σε αυτή οι αρμόδιοι θεσμικοί, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς όπως βεβαίως και τα καθ ύλην αρμόδια στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Γιατί άραγε καταργείται το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, οι Διοικητικοί και Τομεακοί Γραμματείς των Υπουργείων (που θεσπίστηκαν σε αντικατάσταση των μετακλητών κομματικών Γενικών Γραμματέων)

Γιατί τοποθετούνται προϊστάμενοι στις υπηρεσίες συντονισμού των υπουργείων με μόνη απόφαση το οικείου υπουργού, χωρίς κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης. όπως άλλωστε και στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και Συντονισμού τοποθετούνται προϊστάμενοι με μόνη απόφαση των οικείων Γενικών Γραμματέων χωρίς κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης.

Με δυο λόγια, ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ επανέρχονται στις γνωστές πρακτικές του παρελθόντος: Διορίζουμε σε θέσεις ευθύνης τα δικά μας παιδιά χωρίς καμιά διαδικασία! Και μιλάνε για αποκομματικοποίηση της διοίκησης!

Γιατί άραγε αυξάνονται οι Γενικές Γραμματείες του Πρωθυπουργού;

Γιατί ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ορίζεται από τον Πρωθυπουργό και όχι μέσω ΑΣΕΠ;

Γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ εγκαινιάζει το νομοθετικό της έργο χωρίς δημόσια διαβούλευση;

Δυστυχώς η Κυβέρνηση επιχειρεί να ρυθμίσει κρίσιμα θεσμικά ζητήματα απαξιώνοντας πλήρως το δημόσιο διάλογο και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Τελικά υπό το βάρος της γενικής κατακραυγής, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναρτήσει  το νομοσχέδιο στο opengov.gr, τα μεσάνυχτα της 25ης Ιουλίου και ενώ αυτό είχε ήδη κατατεθεί στη Βουλή.