Ο Δήμος Αιγάλεω συνεχίζει την πορεία του στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Έτσι, στο πλαίσιο διαφόρων προσκλήσεων HORIZON 2020 συμμετέχει ως εταίρος στις παρακάτω προτάσεις που κατατέθηκαν.

  1. Πρόσκληση H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

O Δήμος μας συμμετείχε στην παραπάνω πρόσκληση με τρεις υποβληθείσες προτάσεις.

Οι προτάσεις αφορούσαν σε καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και αντιμετώπισης θεμάτων που άπτονται σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Στις παραπάνω προτάσεις συμμετείχαν ερευνητικοί οργανισμοί (Δημόκριτος κ.λπ.), πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Τορίνου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κ.λπ.), εταιρείες (Airbus, Nokia κ.λπ.) και δημόσιοι οργανισμοί και φορείς (Δήμος Λιουμπλιάνας, ΟΑΣΠ, Περιφέρεια Αττικής κλπ.).

  1. Πρόσκληση H2020-SU-DS-2018-2019-2020

O Δήμος μας συμμετείχε στην παραπάνω πρόσκληση με μία υποβληθείσα πρόταση.

Η πρόταση αφορούσε σε καινοτόμες τεχνολογίες και έξυπνες ιατρικές συσκευές με έμφαση στην ασφαλή μεταφορά ιατρικών πληροφοριών.

Στην παραπάνω πρόταση συμμετείχαν ερευνητικοί οργανισμοί (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας κ.λπ.), πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου κ.λπ.), εταιρείες (NEC, Ericsson, Thales κ.λπ.) και δημόσιοι οργανισμοί και φορείς (ΔΕΗ κ.λπ.).

  1. Πρόσκληση H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020

O Δήμος μας συμμετείχε στην παραπάνω πρόσκληση με μία (1) υποβληθείσα πρόταση

Η πρόταση αφορούσε σε καινοτόμες τεχνολογίες και έξυπνες συσκευές με έμφαση στη δημιουργία ενός δικτύου έξυπνων και ασφαλών πόλεων.

Στην παραπάνω πρόταση συμμετείχαν ερευνητικοί οργανισμοί (Δημόκριτος κ.λπ.), εταιρείες (Airbus κ.λπ.) και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και φορείς (PARIS ET COMPAGNIE-Δήμος Παρισίου κ.λπ.).