Μια πολύ σημαντική παρέμβαση είχαμε την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Παρευρέθηκε και ενημέρωσε τα μέλη του ΒΕΠ για τις ρυθμίσεις ελευθέρων επαγγελματιών, προστασία από πλειστηριασμούς, εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά και ασφαλιστικά θέματα ο Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης.

Όπως αναμενόταν οι ερωτήσεις ήταν πολλές και επικεντρώθηκαν σε ζητήματα όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι οφειλές έως 125.000 ευρώ στο Δημόσιο και έως 125.000 ευρώ στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Επίσης, διασαφηνίστηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες οφειλετών προς τρίτους (όπως οι τράπεζες ή οι προμηθευτές κλπ.) που επιθυμούν προστασία από πλειστηριασμούς ή συνολική ρύθμιση οφειλών.

Ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος, ευχαρίστησε τον κύριο Κουρμούση και για την θετική ανταπόκρισή του στο κάλεσμα αλλά και για την εξαιρετική ενημέρωση. Μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Ιανουάριο όπου θα έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι νέες ρυθμίσεις.

 

Ρεπορτάζ, Χρήστος Σγαρδέλης